In het coalitie-akkoord van de Gemeente Amsterdam stond het zwart op wit, in de paragraaf over kansengelijkheid: het plan voor “een kenniscentrum (on)gelijkheid in de stad, waarin verschillende disciplines samenkomen”. De Gemeente en de Amsterdamse kennisinstellingen startten een verkenning naar de wensen en mogelijkheden om de krachten te bundelen bij het ontwikkelen van betere kennis, beleid en praktijken op het gebied van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam. Een prachtige missie, maar ook een complexe opdracht. Op 30 december 2020 zetten de burgemeester van Amsterdam en de vier bestuursvoorzitters van UvA, VU, HvA en Inholland hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst: het nieuwe Kenniscentrum Ongelijkheid was een feit.

Het op- en inrichten van een nieuw kenniscentrum heeft flink wat voeten in de aarde. Er moet een hele nieuwe organisatie worden ingericht en bemenst, de financiƫle administratie moet worden opgezet, processen moeten worden opgetuigd, plannen moeten worden gemaakt en afgestemd met verschillende organen. Een mooi, maar intensief proces, waarin het ene moment heel veel meters gemaakt worden en het andere moment zaken veel trager gaan dan je misschien zou willen.

En dat terwijl veel betrokken en geĆÆnteresseerden staan te trappelen om met elkaar aan de slag te gaan. Om kennis en praktijken te ontwikkelen om nieuwe, aanhoudende of groeiende vormen van ongelijkheid te beschrijven, te begrijpen, te voorkomen en tegen te gaan. Eindelijk is het nu zover. Samen met de programmaraad, waarin vertegenwoordigers vanuit de gemeente, kennisinstellingen en praktijk zitting hebben, is een prachtig meerjarenprogramma en eerste jaarplan ontwikkeld, waaraan we de komende periode uitvoering gaan geven.

Op deze website zullen de komende weken de plannen verder uit te doeken worden gedaan, nieuwe oproepen voor dialoog en samenwerking worden geplaatst en meer informatie worden gegeven over de verschillende manieren waarop het Kenniscentrum Ongelijkheid in de komende drie jaar wil bijdragen aan kennisdeling, netwerkversterking, kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling op het gebied van ongelijkheid.