Agency arrangeren: integraal rapport jongeren onderzoek

Het rapport over het jongerenonderzoek binnen het onderzoeksprogramma Agency arrangeren;
speelruimte voor jongeren als change-makers bestaat uit een integrale analyse van werkzame
factoren in de drie door jongeren onderzochte initiatieven (Studiezalen, Schooljongerenwerk Open
Schoolgemeenschap Bijlmer en Studio 52nd), en de afzonderlijke onderzoeksverslagen
over het jongerenonderzoek per initiatief. Dit rapport maakt onderdeel uit van van het onderzoeksprogramma It takes the city to raise a child.