Het Kenniscentrum Ongelijkheid zet zich in voor de aanpak van ongelijkheid in Amsterdam. Hiervoor start het Kenniscentrum Ongelijkheid met twee wijkwerkplaatsen: één in Nieuw West en één in Zuidoost. In de wijkwerkplaats Zuidoost is nog ruimte voor het opstarten van een derde ontwikkeltraject, waarin een initiatief of organisatie samen met onderzoekers werkt aan een kennisvraag.

Wat is een wijkwerkplaats?

Een wijkwerkplaats is een ontmoetingsplek voor bestaande initiatieven en organisaties uit het stadsdeel en onderzoekers. Het doel is om samen te leren hoe ongelijkheid beter kan worden aangepakt. Maatschappelijke initiatieven, bewoners en onderzoekers kunnen in de wijkwerkplaats kennis halen en brengen over de aanpak van ongelijkheid. In de wijkwerkplaats werken initiatieven en organisaties samen met partners uit onderzoek. Het Kenniscentrum Ongelijkheid organiseert samen met de initiatieven en organisaties bijeenkomsten, om de kennis en de ervaringen in en buiten het stadsdeel te delen. Ook is er binnen de wijkwerkplaats de mogelijkheid om in samenwerking met onderzoekers en andere partners een ontwikkeltraject aan te gaan voor het ontwikkelen van nieuwe kennis over de aanpak van ongelijkheid.

Voor wie is het aanmeldformulier?

Met dit formulier kunnen initiatieven en organisaties uit het stadsdeel Zuidoost zich aanmelden die samen met onderzoekers een ontwikkeltraject zouden willen aangaan om te werken aan de ontwikkeling van kennis over de aanpak van ongelijkheid. De eigen kennisvraag staat daarbij centraal. 

Er zijn enkele voorwaarden waaraan een initiatief of organisatie moet voldoen om een aanmelding voor een ontwikkeltraject te kunnen indienen. Onderstaande vragen moeten alle drie met ‘ja’ beantwoord kunnen worden om een aanmelding te kunnen doen.  

Waar en wanneer moet ik dit aanmeldformulier inleveren? 

We vragen om het aanmeldformulier uiterlijk 21 januari 2023 in te dienen. Dit kan door onderstaand formulier in te vullen en daarna op ‘verzenden’ te klikken. Het Kenniscentrum Ongelijkheid verstuurt een ontvangstbevestiging. Dit gebeurt handmatig, en kan hierdoor even duren. 

Wat gebeurt er na het indienen van het aanmeldformulier? 

In de week van 23 januari 2023 beoordeelt een commissie alle ontvangen aanmeldformulieren aan de hand van de volgende criteria: 

  • Aansluiting bij missie kenniscentrum ongelijkheid: aansluiting van het initiatief bij de missie van het Kenniscentrum Ongelijkheid om ongelijkheid aan te pakken
  • Meerwaarde samenwerking met onderzoekers en partners uit de praktijk: verwachte meerwaarde van de samenwerking met onderzoekers en partners uit de praktijk voor de kennisvraag van het initiatief
  • Verwachte opbrengsten: verwachte meerwaarde van de opbrengsten die het initiatief beoogt te realiseren voor de aanpak van ongelijkheid in het stadsdeel

Aanvragers ontvangen uiterlijk 1 februari 2023 bericht of de aanmelding is geselecteerd voor een ontwikkeltraject. Wanneer dit niet het geval is, gaat het Kenniscentrum Ongelijkheid in overleg over andere manieren van ondersteuning of samenwerking om de kennisvraag te beantwoorden. Mogelijk maakt een gesprek deel uit van de selectieprocedure. Deze vindt plaats tussen 22 en 31 januari 2022. 

Het Kenniscentrum Ongelijkheid streeft bij de selectie naar een divers samengestelde portefeuille aan projecten. In het geval van aanmelding van meerdere initiatieven die gericht zijn op hetzelfde domein of dezelfde doelgroep, wordt op basis van de beoordeling de meest passende aanvraag geselecteerd.

Ondersteuning vanuit het Kenniscentrum Ongelijkheid tijdens de procedure.

Het is mogelijk om tijdens de procedure ondersteuning te ontvangen van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Meld uw verzoek voor ondersteuning bij info@kenniscentrumongelijkheid.nl of bij Mireille Westfa (06 415 246 35). Het Kenniscentrum Ongelijkheid zal in de week van 9 – 13 januari 2023 contact met u opnemen.

Indien een aanmelding voor een ontwikkeltraject wordt geaccepteerd, dan wordt in samenwerking met het Kenniscentrum Ongelijkheid gewerkt aan verdere uitwerking van uw kennisvraag. 

Vragen? 

Mireille Westfa: 06 415 24 635

Katja Korte: k.korte@kenniscentrumongelijkheid.nl