Het Kenniscentrum Ongelijkheid (sinds 2021) zet zich in voor de aanpak van ongelijkheid in Amsterdam. Hiervoor start het Kenniscentrum Ongelijkheid met twee wijkwerkplaatsen: één in Zuidoost en één in Nieuw-West. 

Wat is een wijkwerkplaats?

Een wijkwerkplaats is een ontmoetingsplek voor bestaande initiatieven en organisaties uit het stadsdeel en onderzoekers. Het doel is om samen te leren hoe ongelijkheid beter kan worden aangepakt. Maatschappelijke initiatieven, bewoners en onderzoekers kunnen in de wijkwerkplaats kennis halen en brengen over de aanpak van ongelijkheid. In de wijkwerkplaats werken initiatieven en organisaties samen met partners uit praktijk en onderzoek. Het Kenniscentrum Ongelijkheid organiseert samen met de initiatieven en organisaties bijeenkomsten, om de kennis en de ervaringen in en buiten het stadsdeel te delen. Ook is er binnen de wijkwerkplaats de mogelijkheid om in samenwerking met onderzoekers en andere partners een ontwikkeltraject aan te gaan voor het ontwikkelen van nieuwe kennis over de aanpak van ongelijkheid.

Voor wie is het aanmeldformulier?

Met dit formulier kunnen initiatieven en organisaties uit het stadsdeel zich aanmelden die samen met onderzoekers en praktijkpartners een ontwikkeltraject zouden willen aangaan om te werken aan de ontwikkeling van kennis over de aanpak van ongelijkheid. De eigen kennisvraag staat daarbij centraal. 

Er zijn enkele voorwaarden waaraan een initiatief of organisatie moet voldoen om een aanmelding voor een ontwikkeltraject te kunnen indienen. Onderstaande vragen moeten alle drie met ‘ja’ beantwoord kunnen worden om een aanmelding te kunnen doen.  

Waar en wanneer moet ik dit aanmeldformulier inleveren? 

We vragen om het aanmeldformulier uiterlijk 30 september 2022 in te dienen. Dit kan door onderstaand formulier in te vullen en daarna op ‘verzenden’ te klikken. Het Kenniscentrum Ongelijkheid verstuurt een ontvangstbevestiging. Dit gebeurt handmatig, en kan hierdoor even duren. 

Wat gebeurt er na het indienen van het aanmeldformulier? 

Na 30 september 2022 beoordeelt een commissie alle ontvangen aanmeldformulieren aan de hand van de volgende criteria: 

 • Aansluiting bij missie kenniscentrum ongelijkheid: aansluiting van het initiatief bij de missie van het Kenniscentrum Ongelijkheid om ongelijkheid aan te pakken
 • Meerwaarde samenwerking met onderzoekers en partners uit de praktijk: verwachte meerwaarde van de samenwerking met onderzoekers en partners uit de praktijk voor de kennisvraag van het initiatief
 • Verwachte opbrengsten: verwachte meerwaarde van de opbrengsten die het initiatief beoogt te realiseren voor de aanpak van ongelijkheid in het stadsdeel

Aanvragers ontvangen uiterlijk 12 oktober 2022 bericht of de aanmelding is geselecteerd voor een ontwikkeltraject. Wanneer dit niet het geval is, gaat het Kenniscentrum Ongelijkheid in overleg over andere manieren van ondersteuning of samenwerking om de kennisvraag te beantwoorden. Mogelijk maakt een gesprek deel uit van de selectieprocedure. Deze vinden plaats tussen 5 en 10 oktober 2022. 

Het Kenniscentrum Ongelijkheid streeft bij de selectie naar een divers samengestelde portefeuille aan projecten. In het geval van aanmelding van meerdere initiatieven die gericht zijn op hetzelfde domein of dezelfde doelgroep, wordt op basis van de beoordeling de meest passende aanvraag geselecteerd.

Ondersteuning vanuit het Kenniscentrum Ongelijkheid tijdens de procedure.

Er worden enkele digitale spreekuren georganiseerd om organisaties/ initiatieven te ondersteunen bij het doorlopen van de aanmeldprocedure. Aanmeldingen hiervoor verlopen via info@kenniscentrumongelijkheid.nl. De spreekuren zijn op:

 • Maandag 8 augustus 13u00 – 15u00
 • Dinsdag 23 augustus 13u00 – 15u00
 • Maandag 5 september 13u00 – 15u00

Er worden werksessies in het stadsdeel georganiseerd onder begeleiding van het Kenniscentrum Ongelijkheid. 

 • Nieuw-West: 12 september, 10u00-12u00
 • Zuidoost: 13 september, 10u00-12u00

Locatie en verdere details voor beide werksessies worden begin september per mail verzonden.

Aanmelden voor de werksessies kan via info@kenniscentrumongelijkheid.nl, of via Tarik Ouaziz (06 163 517 64) of Mireille Westfa (06 415 246 35).

Indien een aanmelding voor een ontwikkeltraject wordt geaccepteerd, dan wordt in samenwerking met het Kenniscentrum Ongelijkheid gewerkt aan verdere uitwerking van uw kennisvraag. 

Vragen? 

 • Nieuw-West:
  • Tarik Ouaziz: 06 102 93 350             
  • Katja Korte: k.korte@kenniscentrumongelijkheid.nl
 • Zuidoost
  • Mireille Westfa: 06 415 24 635
  • Milka Yemane: m.yemane@kenniscentrumongelijkheid.nl

Aanmeldformulier wijkwerkplaatsen

Gegevens(Vereist)
Organisatie(Vereist)
Eventuele aanmelding voor beide wijkwerkplaatsen gebeurt door per wijkwerkplaats een aparte aanmelding in te vullen. Let op: per initiatief of organisatie wordt maximaal 1 aanmelding voor een ontwikkeltraject geaccepteerd.