Home / Het Kenniscentrum Ongelijkheid zoekt een Programmacoördinator Kennisdeling & Toepassing

Het Kenniscentrum Ongelijkheid zoekt een Programmacoördinator Kennisdeling & Toepassing

Functieomvang: 24-28 uur per week 
Salarisindicatie: € 4.332 tot € 6.737 bruto p/m obv volledige werktijd 
Sluitingsdatum voor sollicitaties: 9 juni 2024 

Over het Kenniscentrum Ongelijkheid 
Het Kenniscentrum Ongelijkheid werkt aan het beter beschrijven, begrijpen en bestrijden van ongelijkheid in Amsterdam en omgeving. Het geeft een impuls aan kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing op het gebied van ongelijkheid. Als netwerkorganisatie organiseert, faciliteert en financiert het Kenniscentrum Ongelijkheid kennisgerichte activiteiten voor en in nauwe samenwerking met partners uit wetenschap, beleid en praktijk. Het Kenniscentrum Ongelijkheid werkt vanuit een domeinoverstijgend perspectief, waarin het benutten van de kracht van lokale samenwerking en verschillende kennisbronnen centraal staat. Het Kenniscentrum Ongelijkheid wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam, UvA, VU, HvA en Inholland. Kernactiviteiten betreffen onder meer de thematische onderzoeksprogramma’s, wijkwerkplaatsen, een digitaal kennisknooppunt en diverse bijeenkomsten, van grootschalige evenementen in Pakhuis de Zwijger tot kleinschalige bijeenkomsten op diverse locaties in de stad. 

Het Kenniscentrum Ongelijkheid is ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Naast het bureau met zeven parttime medewerkers kent het Kenniscentrum Ongelijkheid een centrale Programmaraad met vertegenwoordigers vanuit de betrokken partners en de praktijk, een Bestuurlijk Overleg en een Raad van Toezicht. In het meerjarenprogramma wordt ingezet op het vergroten van de impact van de ontwikkelde kennis in beleid en praktijk en op het professionaliseren en verduurzamen van de organisatie. 

Over de functie van programmacoördinator Kennisdeling & Toepassing
Voor de programmalijnen Kennisdeling en Kennistoepassing zoeken wij een programma-coördinator. De programmacoördinator draagt zorg voor de communicatie en disseminatie van de ontwikkelde kennis en ontwikkelt hiervoor een passende programmering in aansluiting op de missie en visie van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Enkele kernwaarden zijn daarbij de verbinding van verschillende kennisbronnen (wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis, beleidsinzichten en ervaringsdeskundigheid), het benutten van de kracht van lokale samenwerkingen, en het waarborgen van een vrije en veilige ruimte waarin diverse betrokkenen vanuit de eigen achtergrond, ervaringen en perspectieven participeren. De programmacoördinator ontwikkelt diverse netwerkactiviteiten, van grote conferenties voor een breed publiek tot kleinschalige sessies voor een specifiek publiek, zoals sessies met bewoners in de wijkwerkplaatsen of beleidsateliers waarin onderzoekers, praktijkpartners en beleidsmakers samenwerken aan de toepassing van de ontwikkelde kennis in gemeentelijk beleid. De programmacoördinator coördineert kennisdeling middels het digitale kennisknooppunt (website) en andere vormen van digitale communicatie (nieuwsbrieven, sociale media). De programmacoördinator Kennisdeling werkt in de uitvoering nauw samen met de office manager, die (o.a.) ondersteunt bij de organisatie van evenementen. De programmacoördinator Kennisdeling & Toepassing werkt bovendien actief samen met de wijkwerkplaatscoördinatoren ten behoeve van de programmering in de wijken, en met de programmacoördinator Kennisontwikkeling om de kennis die in de onderzoeksprogramma’s wordt ontwikkeld te delen en helpen toepassen. Dit gebeurt onder meer in de beleidsateliers en in de nieuw te ontwikkelen leergang.

Jouw profiel
Deze functie spreekt jou aan als je:

 • een sterke betrokkenheid voelt bij het vraagstuk van ongelijkheid in Amsterdam
 • makkelijk schakelt tussen de werelden van onderzoek, beleid en praktijk
 • een echte verbinder bent die netwerken weet op te bouwen en te onderhouden
 • jouw visie op inclusieve en effectieve communicatie graag inzet om de dialoog en samenwerking op het gebied van ongelijkheid te bevorderen 
 • graag verantwoordelijkheid draagt en je verder wilt ontwikkelen in een coördinerende rol
 • energie haalt uit het ontwikkelen van nieuwe plannen in een klein team van betrokken medewerkers
 • graag werkt vanuit een inclusieve benadering met ruimte voor diversiteit in participatie en perspectief

Wat vragen wij?

 • relevante werkervaring op het gebied van communicatie en (kennisgerichte) evenementen
 • de vaardigheid om vanuit een inclusieve benadering diverse doelgroepen te betrekken en helpen verbinden. Het meebrengen van een relevant netwerk in Amsterdam geldt hierbij als pre.
 • het vermogen om zelfstandig een programmalijn te coördineren
 • creativiteit en een probleemoplossend vermogen

Wat bieden wij?
Een mooie kans om je in te zetten voor een urgent maatschappelijk vraagstuk in Amsterdam en omgeving. Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een relatief jonge organisatie. Dat betekent veel ruimte voor initiatief en creativiteit. Je komt te werken in een klein team van betrokken medewerkers dat zich gezamenlijk inzet voor het dagelijks reilen en zeilen van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Medewerkers zijn niet in dienst van de Stichting, maar krijgen een detacheringsovereenkomst via een van onze partners. Een detachering vanuit een lopend dienstverband behoort ook tot de mogelijkheden. Het Kenniscentrum Ongelijkheid is gefinancierd tot en met eind 2026. Een overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar met een proeftijd van een maand, met de mogelijkheid tot verlenging tot het einde van de financieringsperiode (drie jaar). Wanneer de activiteiten na 2026 worden voortgezet, worden nieuwe afspraken gemaakt. Het salaris bedraagt afhankelijk van jouw ervaring minimaal  € 4.332,- en maximaal € 6.737,-  bruto per maand op basis van een volledige werktijd (fte).

Sollicitatie 
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Louise Elffers (directeur) via l.elffers@kenniscentrumongelijkheid.nl. Solliciteren kan door uiterlijk 9 juni 2024 per mail een motivatiebrief (max 1 A4) en curriculum vitae (max 2 A4) te sturen naar secretariaat@kenniscentrumongelijkheid.nl. Vermeld in het onderwerpveld svp ‘sollicitatie Programmacoördinator Kennisdeling en Toepassing. Gesprekken vinden plaats op 17 juni. Het Kenniscentrum Ongelijkheid streeft naar diversiteit en inclusie in de organisatie en programmering. We nodigen daarom kandidaten uit groepen die ondergerepresenteerd zijn in wetenschap en beleid nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.